PhD Candidate

 

Megan Nguyen (University of Sydney)

Bachelor of Science (Honours) in Applied Mathematics and Human Organisational Development

Megan graduated from Vanderbilt University with a B.Sc.(Hons) in Applied Mathematics and Human and Organisational Development. She has worked extensively in private and public sectors in the United States. She was an investment banking summer analyst for Nomura Securities in its Mergers and Acquisitions team in New York City. As a Business Development Analyst for the State of Tennessee, she used R to generate predictive factors for the annual cost of water losses by considering variables like socioeconomic status of different state counties.

Megan was admitted into Harvard University’s Masters program in Computational Science and Engineering but was inspired by DARE’s strong research and mentorship focus, so decided to commit her passion for academia to the program and solving Australia’s environmental problems.

 

Her research interests include Variational Bayesian, MCMC, Bayesian neural networks and likelihood-free inference.

Megan is also f;uent in Vietnamese and has translated her bio to celebrate DARE’s cultural diversity.

 

Nguyễn Nhật Minh (Megan Nguyen) (Đại Học Sydney)

 

Cử nhân Toán Ứng Dụng (Bằng Xuất Sắc) 

 

Nhật Minh tốt nghiệp bằng cử nhân Toán Ứng Dụng từ đại học Vanderbilt (bang Tennessee, Mỹ). Minh có kinh nghiệm làm việc đa dạng từ mảng công đến mảng tư tại Mỹ. Minh từng làm việc trong ngân hàng đầu tư Nomura (nhóm Thu Mua và Sáp Nhập) tại New York. Minh cũng từng thực tập cho văn phòng chính phủ bang Tennessee và sử dụng R nhằm nghiên cứu tác nhân dẫn đến thất thoát nước khắp hơn 90 địa hạt của bang. 

Minh được nhận vào chương trình thạc sĩ Khoa Học Máy Tính tại đại học Harvard nhưng quyết tâm theo đuổi tiến sĩ tại DARE để giải quyết những vấn đề môi trường mà chính phủ Úc đối mặt.

 

Minh tập trung nghiên cứu phương pháp chuỗi Markov Monte Carlo, suy luận Bayesian, mạng lưới nhân tạo Bayesian và mô hình “hộp đen.”